kvkk

PLAYSPOR DİJİTAL MEDYA HABER A.Ş. - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1-TARAFLAR:

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme" olarak anılacaktır); Merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Mebusan Yokuşu Sokak İş Hanı No:1, İç Kapı No:2 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bulunan PLAYSPOR DİJİTAL MEDYA HABER A.Ş. ("PLAYSPOR" olarak anılacaktır) ile, Üye" (aşağıda tanımlı) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir. İşbu Sözleşme kapsamında PLAYSPOR ve Üye birlikte, “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

MADDE 2-TANIMLAR:

İşbu Sözleşme’de geçen tanımlardan;

2.1. Üye: İşbu Sözleşme'yi kabul ederek, PLAYSPOR tarafından PLAYSPOR Platformları’nda sunulan çeşitli özelliklerden, bir Kullanıcı Adı ve Şifre vasıtasıyla faydalanacak internet kullanıcısını ifade eder.

2.1. Üye: İşbu Sözleşme'yi kabul ederek, PLAYSPOR tarafından PLAYSPOR Platformları’nda sunulan çeşitli özelliklerden, bir Kullanıcı Adı ve Şifre vasıtasıyla faydalanacak internet kullanıcısını ifade eder.

2.1. Üye: İşbu Sözleşme'yi kabul ederek, PLAYSPOR tarafından PLAYSPOR Platformları’nda sunulan çeşitli özelliklerden, bir Kullanıcı Adı ve Şifre vasıtasıyla faydalanacak internet kullanıcısını ifade eder.

2.1. Üye: İşbu Sözleşme'yi kabul ederek, PLAYSPOR tarafından PLAYSPOR Platformları’nda sunulan çeşitli özelliklerden, bir Kullanıcı Adı ve Şifre vasıtasıyla faydalanacak internet kullanıcısını ifade eder.

2.13. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Veriler’in tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.